Chatsex bot


16-Aug-2017 21:11

Nếu con nói bị một số người hoặc bất cứ ai mà con không biết ép phải gửi, bạn cần giải thích rằng sự việc nên được báo cho cảnh sát.

Tuy nhiên, đừng đe dọa sẽ tịch thu điện thoại hay kéo chúng tới đồn cảnh sát.

Đơn giản là hãy giải thích rằng bạn có trách nhiệm chăm sóc chúng và chuyện này có liên quan tới những người khác.

Đừng khiến cuộc trò chuyện này chỉ diễn ra một lần duy nhất.

Nếu con biết rằng có thể nói chuyện với bạn, nhiều khả năng con sẽ tìm tới bạn khi gặp rắc rối.

Không một chút nghi ngờ, anh ta đồng ý rồi cùng "buôn" chuyện thêm với tôi 15 phút nữa.Sau vài giây tìm kiếm bạn chát, tôi nhảy vào nick girlxinh... Sẵn có chiếc thẻ mệnh giá 50.000 đồng, tôi cào và đọc mã nạp tiền cho girlxinh.